Maanomistajille

Tule mukaan lisäämään uusiutuvaa energiaa. Samalla edistät luonnon monimuotoisuutta.

Maan vuokraamisen edut

Vuokraamalla maata meille saat maanomistajana pitkäaikaisen ja vakaan tuoton ja edistät samalla uusiutuvan sähköntuotannon laajentumista. Vuokrasopimus on yleensä 45 vuoden mittainen, ja siitä maksetaan indeksiin sidottu, vuosittainen ja kilpailukykyinen vuokra perustamispäivästä alkaen. Vuokrasopimuksen päättyessä aurinkopuisto puretaan ja maa kunnostetaan.

Vuokratulojen lisäksi aurinkopuistolla on useita muitakin myönteisiä vaikutuksia. Sitä voi käyttää vaikkapa laidunalueena tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen sekä puistoalueella että sen ulkopuolella esimerkiksi kylvämällä niittykukkia uhanalaisten pölyttäjien, kuten mehiläisten, kimalaisten ja perhosten, ravinnoksi.

Näin se toimii

Tarkistamme maa-alueen soveltuvuuden kuhunkin hankkeeseen ja varmistamme, että kaikki sopimukset ja luvat ovat kunnossa. Kehittämämme tehokkaan prosessin ansiosta perustamisaikaa on saatu lyhennettyä siten, että hankkeet saadaan käyttöön muutamassa vuodessa.

1.
Esiselvitys – Ennakkoarviointi
Tähän alkuvaiheeseen sisältyy alustava asemointi- ja sijoittelusuunnitelma, liitettävyyden ja kustannusten arviointi, investointilaskelma sekä kannattavuuslaskelma. Kun nämä on hyväksytty, allekirjoitetaan vuokrasopimus ja työtä jatketaan.
Icon
2.
Maa-alueen tutkiminen
Selvitetään kulkuyhteydet, muut maanomistajat ja käyttösopimusten tarve. Päivitetään asemointisuunnitelma, jätetään rakennuslupahakemus ja valmistellaan kaikki muut luvat. Tehdään yksityiskohtainen selvitys sähköliittymästä.
Icon
3.
Tarjouspyynnöt
Kumppanin valinta aurinkopuiston rakentamista varten.
Icon
4.
Rahoitus
Rahoitustarjousten käsittely ja rakentamispäätöksen teko.
Icon
5.
Rakentaminen
Asennusten loppuun saattaminen ja käyttöönotto.
Icon
6.
Käyttö
Jatkuva ylläpito ja huolto 40 vuoden ajan.
Icon
7.
Purkaminen
Laitos puretaan, soveltuvat osat kierrätetään ja maa kunnostetaan.
Icon

Millainen maa-alue meitä kiinnostaa?

Suurin osa maa-alueista soveltuu aurinkopuistokäyttöön. Yleensä on eduksi, jos maa-alue on lähellä sähköverkon liitäntäpistettä. Tarkistamme tämän heti, kun otamme yhteyttä maanomistajaan.

Jos olosuhteet soveltuvat aurinkoenergiahankkeen toteuttamiseen, aloitamme prosessin aina allekirjoittamalla vuokrasopimuksen maanomistajan kanssa. Sen jälkeen varmistamme, että kaikki luvat ovat kunnossa aurinkopuiston perustamiseen ja käyttöönottoon.

Millainen vaikutus aurinkopuistolla on ympäristöön?

Aurinkopuisto kattaa suuren alueen, mutta koska paneelit ulottuvat vain muutaman metrin korkeuteen maanpinnasta, ne eivät juurikaan häiritse näköalaa. Lähietäisyydeltä puisto näyttää lähinnä vihreältä. Tuet kiinnitetään maahan yleensä paaluilla noin 1–2 metrin syvyyteen, ja kaapelit asennetaan kouruihin. Näin ollen ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi, ja alue voidaan palauttaa alkuperäiseen kuntoon puistohankkeen päätyttyä. Aurinkovoimala on hiljainen laitos, lukuun ottamatta tietysti mehiläisten surinaa.

Oletko kiinnostunut vuokraamaan maatasi aurinkopuistoa varten?

Ota yhteyttä