Sijoittajille

Sijoittajille Matalalla riskillä suuri hyöty yhteiskunnalle, ympäristölle ja ilmastolle

Ennakoitava ja lähes huoltovapaa

Aurinkopuisto on vähäriskinen investointi ja auringon säteily vaihtelee vain vähän vuodesta toiseen. Teknologia on yksinkertaista ja kestäväksi todettua ja se on vuosikymmenien saatossa todistanut erittäin pitkän käyttöikänsä. Sähköntuotannosta saatavat tulot ovat muutaman prosentin keskimääräistä markkinahintaa korkeammat, koska aurinkoenergia tuottaa hyvin päivällä, jolloin kulutus on suurinta. Huoltokustannukset ovat suhteellisen alhaiset teknologian yksinkertaisuuden vuoksi.

Nopea käyttöönotto

Yksi välittömistä ratkaisuista fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi yhteiskunnassa on sähköistäminen. Tämä toki lisää sähkönkulutusta. Me Helioksella kehitämme jatkuvasti tapoja, joiden avulla aurinkopuistoja voidaan toteuttaa nopeammin vastaamaan yhteiskunnan sähköistyksen vaatimia tarpeita. Yleinen mielipide aurinkoenergian käytöstä energialähteenä on hyvin myönteinen.

Luonnon monimuotoisuus

Haluamme korostaa niitä ympäristöhyötyjä, joita aurinkosähkölaitosten yleistyminen voi tarjota. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on näistä yksi. Lupaprosessin alkuvaiheessa laadimme suunnitelman, jolla pyritään hyödyntämään olosuhteita parhaalla mahdollisella tavalla paikallisen ympäristön kannalta hankealueella ja sen ympäristössä.

Sähkömarkkinoiden ennakoitavuus

Ruotsissa, Heliosin päämarkkinoilla, on jo useiden vuosien ajan ollut vahva investointiympäristö, koska maassa on viime vuosina kehitetty paljon tuulivoimaa. Nordpolin kaltaiset laajat ja hyvin kehittyneet sähkömarkkinat edistävät ennustettavuutta ja avoimuutta. Kunnianhimoiset tavoitteet, jotka on asetettu sähköistämisen lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi liikenne- ja teollisuussektoreilla, lupaavat myönteisiä sähkönhintamarkkinoita jatkossakin.

Turvallinen kumppani

Heliosilla on vahva tiimi ja todistettu kyky tuottaa tuloksia. Kehitämme puhdasta uusiutuvaa energiaa, ja työntekijöillämme ja johdollamme on vankka ja pitkäaikainen kokemus energiateollisuudesta, erityisesti tuulivoimasta.

Koska aurinko- ja tuulivoiman tuotannossa on monia yhteisiä tekijöitä ja samankaltaisia prosesseja, työmenetelmistämme on erityisen paljon hyötyä aina kuulemisasiakirjojen laatimisesta ja yhteydenpidosta viranomaisiin ja kaikenkattavien sopimusten tekemiseen. Meillä on laaja asiantuntemus hankehallinnosta, ympäristöluvista, sähköverkoista ja yrityskaupoista, joten tiedämme, miten tärkeää on tunnistaa riskit varhaisessa vaiheessa ja hallita niitä läpi koko hankkeen ajan.

Tavoitteemme on kehittää taloudellisesti houkuttelevia hankkeita, varmistaa paras mahdollinen laatu kaikissa vaiheissa ja ottaa kaikki sidosryhmät huomioon koko prosessin ajan.

Tarjoamme rahoittajillemme myös aurinkovoimalaitosten teknistä ja kaupallista hallinnointia.

Hankekehityssalkku

Kasvavia mahdollisuuksia turvalliseen sijoittamiseen

Helioksella on monipuolinen salkku sijoittajalle. Käynnissä on erikokoisia ja eri vaiheissa olevia hankkeita hinta-alueilla 3 ja 4 Etelä-Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa.

Käynnissä olevien hankkeiden määrä 173 kpl
Valmisteilla oleva kokonaiskapasiteetti 11,3 GW
Lähes valmiit hankkeet 732 MWp
Kehitteillä olevat hankkeet 10,6 GW
Akkuhankkeet 2,5 GW
Toimitetut hankkeet 206 MW

Sijoittajien investoinnit Total 953,5 MWp

2023-07-18 Beauty Hult
30 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Pol Roger
120 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Tub Village
15 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Lighthouse
16,5 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Grey Scale
15 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Cross Ride
18 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Prison Break
37,5 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-04-26 Project The Bridge
40 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-04-26 Project Fancy
43 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Wing Fields SE3
51 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Plaza SE3
39 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Spoon Bay SE3
33 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Red Horizon SE3
90 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Gas Light SE4
33 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-06-30 Project Opera SE3
21 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-06-30 Project Maple Hill SE3
92 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-06-30 Project Fun Living SE3
70 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-06-30 Project Mr Hult SE4
35 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-05-25 Project Tough Ridge Hallsberg municipality SE3
18,5 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
2022-05-25 Project Yellowfield Katrineholm municipality SE3
13 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
2022-05-03 Project Kings Roar Västerås municipality SE3
21 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-05-03 Project Tierpark Tierp municipality SE3
47 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2021-11-23 Project Sandy Hill Tomelilla municipality SE4
43 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
2021-11-23 Project Green Sea Kristianstad municipality SE4
12 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights