Tämä on Helios Nordic Energy

Liiketoimintamme

Helios kehittää laajamittaisia aurinkopuistoja Pohjoismaihin. Meillä on tarvittava asiantuntemus mitä vaaditaan kannattavien ja luotettavien hankkeiden toteuttamiseen. Hankkeet hoituvat ketterästi kaikkien osapuolten kannalta. Huolehdimme koko kehityskaaresta eli tontin valinnasta, lupamenettelystä, verkkoyhteysprosessista sekä esisuunnittelusta ja kilpailutuksista. Lisäksi hoidamme rahoituksen yhteistyössä vakiintuneiden ja pitkäaikaisten omistajien ja sijoittajien kanssa.

Sijoita turvallisesti aurinkoenergiaan

Turvallisuus tarkoittaa sekä maanomistajille että sijoittajille tiivistä yhteistyötä maailman johtavien suurten aurinkopuistojen kokonaisurakoitsijoiden kanssa. Kokemuksemme kautta meillä on kattava ymmärrys koko tuotantoketjusta aina projektin alkuvaiheesta hankkeiden luovutukseen. Kun olemme toimittaneet hankkeet sijoittajille, huolehdimme myös puistojen teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista. Varmistamme että työ tehdään kaikissa vaiheissa laadukkaasti ja ammattimaisesti.

Ilmastoälykkyys

Helios edistää siirtymistä kestävään ja ilmastoälykkääseen tulevaisuuteen. Uuden uusiutuvan sähköntuotannon laajentamisen lisäksi edistämme aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta. Luomme puistoihimme niittykasvillisuutta, joka voi elättää monia uhanalaisia pölyttäjiä. Osaa puistoistamme käytetään esimerkiksi lampaiden laidunmaana.

Meidän taustamme

Perustajillamme ja monilla työntekijöillämme on vuosien kokemus energiateollisuudesta. Meillä on korkeatasoista teknistä ja liiketoiminnallista asiantuntemusta onnistuneiden aurinkosähköhankkeiden toteutuksesta.

Tiimimme jäsenet ovat olleet mukana toteuttamassa lukuisia Pohjoismaiden suurimpia ja monimutkaisimpia uusiutuvan energian hankkeita. Olemme olleet mukana rakentamassa ja rahoittamassa tuulivoimahankkeita yhteensä miljardin euron arvosta.

Helioslaiset

Me helioslaiset muodostamme yhteen hioutuneen ja kokeneen tiimin, joka suhtautuu intohimoisesti kestäviin investointeihin ja uusiutuvan energian tuotantoon.

Yhteistyökumppanit

Magnora ASA, norjalainen uusiutuvaan energiaan erikoistunut sijoitusyhtiö, on ollut Helios Nordic Energy AB:n osaomistaja tammikuusta 2021 lähtien.

magnoraasa.com