Avslutad

Aspnäs solcellspark

Serene Solar Project 2 AB, dotterbolag till Helios Nordic Energy AB, undersöker möjligheten att bygga en solcellspark i närheten av Aspnäs i Heby och Tierps kommun. Projektområdet är beläget mellan de mindre orterna Östervåla och Månkarbo och är cirka 160 hektar stort. Som ett led i tillståndsprövningen bjuds fastighetsägare och närboende i området in till ett skriftligt avgränsningssamråd. Syftet med samrådet är att myndigheter, föreningar, övriga berörda parter och allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på projektet. Beställning av samrådsunderlaget och samt inlämning av synpunkter görs via e-post, alternativ brevledes. Synpunkter kommer att besvaras av bolaget och sammanställas i en samrådsredogörelse.

Den förväntade elproduk­tionen beräknas bli drygt 118 GWh per år. Detta motsvarar exempelvis en förbrukning av hushållsel för cirka 23 600 villor (räknat på 5 000 kWh/år) eller årsförbrukningen för cirka 52 500 elbilar (vid 1,5 kWh/mil och 1 500 mil/år). Ny produktion av förnybar el innebär även en elprisdämpande effekt på dagens höga elpriser. Byggnationen av en solcellsanläggning går snabbt och beräknas ta cirka sex månader. Marken under solcellerna kommer att sås in med blommande, regionala arter och skötas genom slåtter eller fårbete. Marken kommer under solcellsanläggningens drifttid att skötas genom slåtter.

Ni ges nu möjlighet att lämna in era synpunkter vilka kommer att besvaras och tas med i fortsatt tillståndsprocess. Inkomna synpunkter och bolagets svar kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen och en miljökonsekvensbeskrivning kommer att ingå i en tillståndsansökan. För att få ta del av utförlig information om projektet samt lämna synpunkter ber vi er att skicka e-post till , alternativt skicka brev till:

Helios Nordic Energy AB
Forumkvarteret 1
Dragarbrunnsgatan 45
753 20 Uppsala

Märk gärna mejl eller brev med ”Aspnäs”. Synpunkter behöver vara bolaget tillhanda under undersökningssamrådets period som pågår till och med den 23 december 2022.

GDPR

Vi värnar om din personliga integritet och vi är måna om att skydda de personuppgifter vi behandlar. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  All hantering av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler (GDPR – dataskyddsförordningen). Mer om vår policy kan Ni läsa om här.

Projektområde för Aspnäs solcellspark.

 • Period samråd Till och med den 23 december 2022
 • Plats: Heby och Tierps kommun, Uppsala län
 • Area: 160 hektar
 • Elproduktion: 118 GWh/år

  Detta motsvarar exempelvis en förbrukning av hushållsel för cirka 23 600 villor (räknat på 5 000 kWh/år) eller årsförbrukningen för cirka 52 500 elbilar (vid 1,5 kWh/mil och 1 500 mil/år).

 • Byggnation: Cirka 6 månader
 • För mer information och för att lämna synpunkter samrad@heliosnordic.com

  Brev skickas till:
  Helios Nordic Energy AB
  C/O Bjerking Ingenjörsbyrå
  Kungsgatan 36
  753 21 Uppsala
  Sweden