Helios Nordic Energy AB, Integritetspolicy

Helios Nordic Energy AB (nedan kallat Helios), org.nr 559214–9388 värnar om din personliga integritet och vi är måna om att skydda de personuppgifter vi behandlar. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. All hantering av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler (GDPR – dataskyddsförordningen).

De personuppgifter som kan komma att hanteras och som kan hänföras till dig som är kontaktperson hos leverantörer vi anlitar eller om du är vår kund (markägare) är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Bankkontonummer/BG/PG
 • Organisationsnummer
 • Personnummer (våra kunder)

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som är kund/leverantör samt för att vi ska kunna upprätta fullständiga avtal. Informationen kan även användas för utskick av informationsmaterial, sommar-/julhälsningar, diverse inbjudningar mm 
För dig som besöker vår hemsida kan följande personuppgifter komma att hanteras:

 • Typ av webbläsare
 • IP-adress
 • Internetleverantörens domännamn
 • Vilka sidor du har besökt på webbplatsen samt när dessa besöktes

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är baserat på vårt intresse av att ge dig tillgång till vår webbplats samt för att vi ska kunna analysera hur webbplatsen används för att upprätthålla en god kvalitet och ett pågående förbättringsarbete. För att s.k. cookies (små textfiler med information som lagras på din dator när du besöker en hemsida) ska kunna användas behöver du samtycka till behandlingen av cookies i enlighet med den cookiebanner som visas när du besöker vår hemsida. Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren av en hemsida. Du kan välja att blockera de cookies som används på vår hemsida men det kan påverka din upplevelse av vår hemsida, till exempel så kommer vissa funktioner inte att fungera.

Helios är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna för projektutveckling, ekonomi och marknadsföring. De lagras bakom säkrade nätverk.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, tex ekonomibyrå, IT- och molntjänster, Lantmäteriet.

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i sådana fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att radera de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan komma att påverka leveransen av information inom ramen för en kund-/leverantörsrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Det innebär normalt att personuppgifterna sparas så länge affärsrelationen existerar och under en begränsad tid därefter. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Har du frågor om vår behandling eller önska komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter enligt ovan hittar du våra kontaktuppgifter nedan.

Helios Nordic Energy AB
Kemistvägen 2A
183 79 Täby