Om oss

Detta är Helios Nordic Energy

Vår affär

Vår affär

Helios utvecklar storskaliga solcellsparker i Norden. Vi har samlat all den expertis som behövs för att utveckla lönsamma och leveranssäkra projekt. Och det är smidigt för alla inblandade. Vi tar hand om hela utvecklingsfasen, det vill säga markselektering, tillståndsförfarandet, nätanslutningsprocessen samt förprojektering och upphandling. Dessutom sköter vi finansieringen genom samarbete med väletablerade och långsiktiga ägare och investerare.

Investera tryggt i solenergi

Investera tryggt i solenergi

En trygghetsfaktor för såväl markägare som investerare är vårt nära samarbete med några av världens främsta totalentreprenörer av storskaliga solcellsparker. Vår erfarenhet har gett oss stor förståelse för hela kedjan från den inledande fasen till överlämning av projekten. Efter leverans av projekten till investerarna tar vi även hand om den tekniska och kommersiella förvaltningen av parkerna. Och vi ser självklart till att arbetet sker med högsta kvalitet och professionalism i alla led.

Biologisk mångfald

Klimatsmart

Helios bidrar till att driva omställningen mot en hållbar och klimatsmart framtid. Utöver utbyggnaden av ny förnybar elproduktion så arbetar vi aktivt med att främja biologisk mångfald. I våra parker skapar vi ängsväxtlighet som kan föda många av våra kraftigt hotade pollinatörer. Vissa av parkerna blir även betesmark för exempelvis får.

Vindkraft

Vår bakgrund

Flera av våra medarbetare och styrelseledamöter har mångårig erfarenhet från energibranschen och har en hög teknisk och affärsmässig kompetens gällande de olika delar som krävs för framgångsrika solcellsprojekt.

Medlemmar i vårt team har varit med och förverkligat flera av de största och mest komplexa projekten inom förnybar energi i Norden. Totalt har vi varit med och byggt och finansierat vindkraftsprojekt för motsvarande en miljard Euro.

Samarbetspartners

Magnora ASA, ett norskt investmentbolag specialiserat på förnybar energi, är sedan januari 2021 delägare i Helios Nordic Energy AB.

magnoraasa.com