För investerare

Låg risk och stor nytta för samhälle, miljö och klimat

Solljus

Förutsägbart och snudd på underhållsfritt

En solcellspark är en lågriskinvestering och solinstrålningen varierar bara marginellt från år till år. Tekniken är robust och väl beprövad. Sen decennier tillbaka har den bevisat sin mycket långa livslängd. Intäkterna från elproduktionen ligger ett par procent över genomsnittligt marknadspris eftersom sol producerar bra vid tider på dygnet när konsumtionen är hög. Underhållskostnaderna är tack vare den enkla tekniken förhållandevis låga.

Snabb uppstart

Snabb uppstart

En av de närmast liggande lösningarna för att fasa ut användningen av fossil energi i samhället är elektrifiering. Detta ökar dock elkonsumtionen. På Helios förfinar vi kontinuerligt vår process för hur vi möjliggör att fler solcellsparker snabbare kan bidra till att kan tackla de utmaningar som den så välbehövliga elektrifieringen leder till i vårt samhälle. Den allmänna opinionen för sol som energislag är dessutom mycket positiv.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Vi vill också lyfta fram den miljönytta som en utbyggnad av solcellsanläggningar kan ge, då det öppnar för att främja biologisk mångfald. Redan i ett tidigt stadie i tillståndsprocessen tar vi fram en plan för hur vi på bästa sätt ska kan utnyttja förutsättningarna för att gynna den lokala miljön inom och i närheten av projektområdet.

Elmarknad

Förutsägbar elmarknad

I Sverige som är Helios huvudmarknad finns en gedigen investeringsinfrastruktur på plats sedan flera år tillbaka som kan härledas till den stora vindkraftsutbyggnaden i landet. En stor och väl utvecklad elmarknad i form av Nordpol bidrar till förutsägbarhet och transparens. De ambitiösa mål satts för ökad elektrifiering och reduktion av koldioxidutsläpp inom transport- och industrisektorn bådar för en positiv elprismarknad framöver.

Trygg partner

En trygg partner

Helios har ett starkt team och en bevisad förmåga att leverera resultat. Vi är en renodlad utvecklare av förnybar energi och våra anställda och ledning har en gedigen och mångårig erfarenhet från energibranschen, inte minst inom vindkraft.

Då solkraft och vindkraft har väldigt många gemensamma nämnare och liknande processer har vi stora fördelar i vårt arbetssätt och hantering av alltifrån framtagande av samrådsunderlag, kontakt med myndigheter till upphandling av totalentreprenader. Med stor kompetens inom projektledning, miljötillstånd, elkraftnät och M&A är vi medvetna om vikten att redan på ett tidigt stadie identifiera risker och löpande jobba med riskhantering.

Vår målsättning är att utveckla ekonomiskt attraktiva projekt där vi säkerställer högsta kvalitet i alla led och vi tar hänsyn till alla intressenter genom hela processen.

Vi erbjuder även våra finansiärer teknisk och kommersiell förvaltning av deras solcellstillgångar.

Projektutvecklingsportfölj

Växande möjligheter för trygga investeringar

Helios har en diversifierad portfölj och projekt i olika storlek och i olika faser i prisområde 3 och 4 i södra Sverige och Baltikum.

Pågående projekt 173 st
Total kapacitet i pipeline 11,3 GW
Under sen utvecklingsfas 732 MW
Under utveckling 10,6 GW
Batteriprojekt 2,5 GW
Levererade projekt 206 MW

Transaktioner Total 953,5 MWp

2023-07-18 Beauty Hult
30 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Pol Roger
120 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Tub Village
15 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Lighthouse
16,5 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Grey Scale
15 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Cross Ride
18 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-07-18 Prison Break
37,5 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-04-26 Project Fancy
43 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2023-04-26 Project The Bridge
40 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Plaza SE3
39 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Wing Fields SE3
51 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Spoon Bay SE3
33 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Gas Light SE4
33 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-12-16 Project Red Horizon SE3
90 MWp
Delivery by Helios:
 • CMA
 • TCMA
2022-06-30 Project Opera SE3
21 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-06-30 Project Maple Hill SE3
92 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-06-30 Project Fun Living SE3
70 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-06-30 Project Mr Hult SE4
35 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-05-25 Project Tough Ridge Hallsberg municipality SE3
18,5 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
2022-05-25 Project Yellowfield Katrineholm municipality SE3
13 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
2022-05-03 Project Kings Roar Västerås municipality SE3
21 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2022-05-03 Project Tierpark Tierp municipality SE3
47 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
 • CMA
 • TCMA
2021-11-23 Project Sandy Hill Tomelilla municipality SE4
43 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights
2021-11-23 Project Green Sea Kristianstad municipality SE4
12 MWp
Delivery by Helios:
 • Project rights