Samråd Avslutad

Balsby solcellspark

Helios Nordic Energy AB undersöker möjligheten att bygga en solcellspark i närheten av Balsby tätort i Kristianstads kommun, Skånes län. Bolaget bjuder nu in till ett undersökningssamråd enligt 6 kap. Miljöbalken.

Syftet med solcellsparken är att producera förnybar el för att möta det kraftigt ökade behovet av el inom de närmaste decennierna. Solcellsanläggningens elproduktion kan också syfta till att lindra den kraftiga kapacitetsbristen i södra Sverige. Ny produktion av förnybar el kan även innebära en elprisdämpande effekt på dagens höga elpriser. Den förväntade elproduktionen beräknas bli drygt 14 GWh per år. Detta motsvarar exempelvis en förbrukning av hushållsel för cirka 2 800 villor (räknat på 5 000 kWh/år) eller årsförbrukningen för cirka 6 200 elbilar (vid 1,5 kWh/mil och 1 500 mil/år). Byggnationen av en solcellspark i denna storlek går relativt snabbt och beräknas ta cirka sex månader. Marken under solcellerna kommer att sås in med blommande, regionala arter för att främja den biologiska mångfalden. Marken kommer under solcellsanläggningens drifttid att skötas genom slåtter.

För att få ta del av utförlig information om projektet samt lämna synpunkter ber vi er att skicka e-post till , alternativt skicka brev till:

Helios Nordic Energy AB
Forumkvarteret 1
Dragarbrunnsgatan 45
753 20 Uppsala

Märk gärna mejl eller brev med ”Balsby”. Synpunkter behöver vara bolaget tillhanda under undersökningssamrådets period som pågår mellan den 15 september och 19 oktober 2022.

GDPR

Helios Nordic Energy AB värnar om din personliga integritet och vi är måna om att skydda de personuppgifter vi behandlar. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  All hantering av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler (GDPR – dataskyddsförordningen). Mer om vår policy kan Ni läsa om här.

 

Projektområde för Balsby solcellspark.

 • Period samråd 15 sep – 19 okt 2022
 • Plats: Kristianstads kommun, Skånes län
 • Area: 16 hektar
 • Elproduktion: 14 GWh/år

  Detta motsvarar exempelvis en förbrukning av hushållsel för cirka 2 800 villor (räknat på 5 000 kWh/år) eller årsförbrukningen för cirka 6 200 elbilar (vid 1,5 kWh/mil och 1 500 mil/år).

 • Byggnation: Cirka 6 månader
 • För mer information och för att lämna synpunkter

  Brev skickas till:
  Helios Nordic Energy AB
  C/O Bjerking Ingenjörsbyrå
  Kungsgatan 36
  753 21 Uppsala
  Sweden