Samråd Avslutad

Götene (f.d. Fullösa) solcellspark

Helios Nordic Energy AB undersöker möjligheten att bygga en solcellspark i Götene i Götene kommun, Västra Götalands län. Bolaget har genomfört ett undersökningssamråd enligt 6 kap. Miljöbalken. Syftet med samrådet är att berörda parter ska ges möjligheten att lämna in synpunkter på projektet. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och delgivits Västra Götalands Länsstyrelse.

Vårt arbete drivs av det stora behovet av förnybar el i samhället. Allt från elbilar till omställningen av industriprocesser för stålproduktion, gruvdrift och kemiindustri kommer att kräva mycket stora mängder el inom en snar framtid. Förnybar el ger bara en bråkdel av utsläppen jämfört med kol- och gasbaserad elproduktion som är de produktionsslag som kommer trängas undan av ny och billig förnybar el genom export från Sverige. Solcellsproducerad el lämnar inte efter sig något avfall och hela parken kan tas bort i sin helhet efter den uppåt 40 år långa drifttiden.

Projektområde för Götene solcellspark.

 • Period samråd
 • Plats: Götene kommun, Västra Götalands län
 • Area: 41,5 hektar
 • Elproduktion: 45 GWh/år

  Detta motsvarar exempelvis cirka 30 miljoner körda mil med elbil eller årsförbrukningen för ca 20 000 elbilar (vid 1 500 mil/år).

 • Byggnation: Cirka 6 månader
 • För mer information och för att lämna synpunkter

  Brev skickas till:
  Helios Nordic Energy AB
  C/O Bjerking Ingenjörsbyrå
  Kungsgatan 36
  753 21 Uppsala
  Sweden