Avslutad

Funbo solcellspark

Eris Solar Project 1 AB, dotterbolag till Helios Nordic Energy AB, undersöker möjligheten att bygga en solcellspark i Funbo i Uppsala kommun, Uppsala län. Bolaget bjuder nu in till ett avgränsningssamråd enligt 9 kap. 6b § miljöbalken.

Syftet med solcellsparken är att producera förnybar el för att möta det kraftigt ökade behovet av el inom de närmaste decennierna. Ny produktion av förnybar el kan även innebära en elprisdämpande effekt på dagens höga elpriser. Den förväntade elproduktionen beräknas bli cirka 72,5 GWh per år. Detta motsvarar exempelvis en förbrukning av hushållsel för cirka 14 500 villor (räknat på 5 000 kWh/år) eller årsförbrukningen för cirka 32 000 elbilar (vid 1,5 kWh/mil och 1 500 mil/år). Marken under och omkring solcellspanelerna kommer att sås in med blommande, regionala arter för att främja den biologiska mångfalden. Under solcellsanläggningens drifttid sköts marken genom slåtter.

För att få ta del av samrådsunderlaget som beskriver åtgärden samt lämna synpunkter ber vi er att kontakta oss via e-postadress , alternativt skicka brev till:

Helios Nordic Energy AB
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

Märk mejl eller brev med ”Funbo”. För att inkomna synpunkter ska ingå i samrådsredogörelsen, som är den del av tillståndsansökan, behöver det vara bolaget tillhanda under avgränsningssamrådets period som pågår mellan den 17 oktober och 14 november 2022.

Please let us know if you would like to have this information concerning Funbo solar park in English. Then you contact us with e-mail: or by regular post to address below. Please mark it with “Funbo”.

Helios Nordic Energy AB
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

GDPR

Helios Nordic Energy AB värnar om din personliga integritet och vi är måna om att skydda de personuppgifter som behandlas. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. All hantering av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler (GDPR – dataskyddsförordningen). Mer om vår policy kan Ni läsa om här.

Projektområde för Funbo solcellspark.

 • Period samråd 17 okt – 14 nov 2022
 • Plats: Uppsala kommun, Uppsala län
 • Area: 90,4 hektar
 • Elproduktion: 72,5 GWh/år

  Detta motsvarar exempelvis en förbrukning av hushållsel för cirka 14 500 villor (räknat på 5 000 kWh/år) eller årsförbrukningen för cirka 32 000 elbilar (vid 1,5 kWh/mil och 1 500 mil/år).

 • Byggnation: Cirka 6-8 månader
 • För mer information och för att lämna synpunkter samrad@heliosnordic.com

  Brev skickas till:
  Helios Nordic Energy AB
  Kemistvägen 2A
  183 79 Täby