Samråd Avslutad

Gussaröd solcellspark

Helios Nordic Energy AB undersöker möjligheten att bygga en solcellspark i närheten av de mindre orterna Gussaröd och Myrestad i Tomelillas kommun, Skånes län. Bolaget bjuder nu in till ett undersökningssamråd enligt 6 kap. Miljöbalken.

Helios Nordic Energy AB undersöker möjligheten att bygga en solcellspark i närheten av de mindre orterna Gussaröd och Myrestad i Tomelillas kommun, Skånes län. Bolaget bjuder nu in till ett undersökningssamråd enligt 6 kap. Miljöbalken.

Projektområdet omfattar en yta om 57 hektar och är beläget i närheten av de mindre orterna Gussaröd och Myrestad. Syftet med samrådet är att berörda ska ges möjligheten att få ta del av information om projektet samt lämna in synpunkter.

Syftet med solcellsparken är att producera förnybar el för att möta det kraftigt ökade behovet av el inom de närmaste decennierna. Solcellsanläggningens elproduktion kan också syfta till att lindra den kraftiga kapacitetsbristen i södra Sverige. Ny produktion av förnybar el kan även innebära en elprisdämpande effekt på dagens höga elpriser. Den förväntade elproduk­tionen beräknas bli drygt 35 GWh per år. Detta motsvarar exempelvis en förbrukning av hushållsel för cirka 7 000 villor (räknat på 5 000 kWh/år) eller årsförbrukningen för cirka 15 550 elbilar (vid 1,5 kWh/mil och 1 500 mil/år). Byggnationen av en solcellspark i denna storlek går relativt snabbt och beräknas ta cirka sex månader. Marken under solcellerna kommer att sås in med blommande, regionala arter för att främja den biologiska mångfalden. Marken kommer under solcellsanläggningens drifttid att skötas genom slåtter.

För att få ta del av utförlig information om projektet samt lämna synpunkter ber vi er att skicka e-post till , alternativt skicka brev till:

Helios Nordic Energy AB
Forumkvarteret 1
Dragarbrunnsgatan 45
753 20 Uppsala

Märk gärna mejl eller brev med ”Gussaröd”. Synpunkter behöver vara bolaget tillhanda under undersökningssamrådets period som pågår mellan den 10 oktober och 10 november 2022.

GDPR

Helios Nordic Energy AB värnar om din personliga integritet och vi är måna om att skydda de personuppgifter vi behandlar. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  All hantering av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler (GDPR – dataskyddsförordningen). Mer om vår policy kan Ni läsa om här.

Projektområde för Gussaröd solcellspark.

 

 • Period samråd 10 okt – 10 nov 2022
 • Plats: Tomelilla kommun, Skånes län
 • Area: 57 hektar
 • Elproduktion: 35 GWh/år

  Detta motsvarar exempelvis en förbrukning av hushållsel för cirka 7 000 villor (räknat på 5 000 kWh/år) eller årsförbrukningen för cirka 15 550 elbilar (vid 1,5 kWh/mil och 1 500 mil/år).

 • Byggnation: Cirka 6 månader
 • För mer information och för att lämna synpunkter samrad@heliosnordic.com

  Brev skickas till:
  Helios Nordic Energy AB
  C/O Bjerking Ingenjörsbyrå
  Kungsgatan 36
  753 21 Uppsala
  Sweden