Avslutad

Sjukarby solcellspark

Helios Nordic Energy AB undersöker möjligheten att bygga en solcellspark strax söder om Tolfta norr om Tierp tätort. Bolaget bjuder nu in till ett undersökningssamråd enligt 6 kap. Miljöbalken

Projektområdet omfattar en yta om 18 hektar på åkermark med sämre bördighet. Syftet med samrådet är att berörda ska ges möjligheten att få ta del av information om projektet samt lämna in synpunkter.

Syftet med solcellsparken är att producera förnybar el för att möta det kraftigt ökade snabba behovet av el inom de närmaste decennierna. Ny produktion av förnybar el kan även innebära en elprisdämpande effekt. Den förväntade elproduk­tionen beräknas bli drygt 13 300 MWh per år. Detta motsvarar exempelvis 6,7 miljoner körda mil med elbil. Byggnationen av en solcellspark i denna storlek går relativt snabbt och beräknas ta cirka 6–8 månader. Marken under solcellerna kommer att sås in med blommande, regionala arter för att främja den biologiska mångfalden. Marken kommer under solcellsanläggningens drifttid att skötas genom slåtter. Det är också möjligt med fårbete i solparken.

På denna länk finns en 3D-modell över solcellsparken för att ge en känsla om dess höjd och utbredning. Gå in på denna länk för att se modellen. Helios Solcellspark Sjukarby (tyrens.online)Två vypunkter finns vid Tolfta kyrka och längs vägen. Vid dessa kan man vrida sig runt.

För att få ta del av utförlig information om projektet samt lämna synpunkter ber vi er att skicka e-post till , alternativt skicka brev till:

Helios Nordic Energy AB
Kemistvägen 2A
183 79 TÄBY

Märk gärna mejl eller brev med ”Sjukarby solcellspark”. Synpunkter behöver vara bolaget tillhanda under undersökningssamrådets period som pågår fram till 31 augusti 2023. Samrådstiden är tilltagen på grund av semestertider.

GDPR

Vi värnar om din personliga integritet och vi är måna om att skydda de personuppgifter vi behandlar. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  All hantering av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler (GDPR – dataskyddsförordningen). Mer om vår policy kan Ni läsa om här.

Projektområde för Sjukarby solcellspark.

 • Till och med den 31 augusti 2023
 • Plats: Sjukarby, Tierps kommun, Uppsala Län
 • Area: 18 hektar
 • Elproduktion: 13 GWh/år

  Detta motsvarar exempelvis eller 6,7 miljoner körda mil med elbil (vid 2 kWh/mil).

 • Byggnation: Cirka 6-8 månader
 • För mer information och för att lämna synpunkter samrad@heliosnordic.com

  Brev skickas till:
  Helios Nordic Energy AB
  Kemistvägen 2A
  183 79 Täby