Avslutad

Tidaholm solcellspark

Helios Nordic Energy AB undersöker möjligheten att bygga en solcellspark i närheten av Ekedalen i Tidaholms kommun, Västra Götalands län. Bolaget bjuder nu in till ett undersökningssamråd enligt 6 kap. Miljöbalken.

Projektområdet omfattar en yta om 55 hektar på åkermark med sämre bördighet och till viss del skogsmark. Syftet med samrådet är att berörda ska ges möjligheten att få ta del av information om projektet samt lämna in synpunkter.

Syftet med solcellsparken är att producera förnybar el för att möta det kraftigt ökade snabba behovet av el inom de närmaste decennierna. Ny produktion av förnybar el kan även innebära en elprisdämpande effekt. Den förväntade elproduktionen beräknas bli drygt 37 GWh per år. Detta motsvarar exempelvis årsförbrukningen för över 12 400 elbilar (vid 2 kWh/mil och 1 500 mil/år) eller 19 miljoner körda mil med elbil. Byggnationen av en solcellspark i denna storlek går relativt snabbt och beräknas ta cirka 6-8 månader. Marken under solcellerna kommer att sås in med blommande, regionala arter för att främja den biologiska mångfalden. Marken kommer under solcellsanläggningens drifttid att skötas genom slåtter. Det är också möjligt med fårbete i solparken

För att få ta del av utförlig information om projektet samt lämna synpunkter ber vi er att skicka e-post till , alternativt skicka brev till:

Helios Nordic Energy AB
Kemistvägen 2A
183 79 TÄBY

Märk gärna mejl eller brev med ”Tidaholms solcellspark”. Synpunkter behöver vara bolaget tillhanda under undersökningssamrådets period som pågår fram till 2 maj 2023.

GDPR

Vi värnar om din personliga integritet och vi är måna om att skydda de personuppgifter vi behandlar. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  All hantering av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler (GDPR – dataskyddsförordningen). Mer om vår policy kan Ni läsa om här.

Projektområde för Tidaholm solcellspark.

 • Till och med den 2 maj 2023
 • Plats: Ekedalen, Tidaholms kommun, Västra Götalands län
 • Area: 55 hektar
 • Elproduktion: 37 GWh/år

  Detta motsvarar exempelvis årsförbrukningen för över 12 400 elbilar (vid 2 kWh/mil och 1 500 mil/år) eller 19 miljoner körda mil med elbil.

 • Byggnation: Cirka 6-8 månader
 • För mer information och för att lämna synpunkter samrad@heliosnordic.com

  Brev skickas till:
  Helios Nordic Energy AB
  Kemistvägen 2A
  183 79 Täby