Med engagemang, samverkan och kunskap vill vi bidra till att utöka den förnyelsebara elproduktionen genom att utveckla storskaliga solcellsparker.

Med engagemang, samverkan och kunskap vill vi bidra till att utöka den förnyelsebara elproduktionen genom att utveckla storskaliga solcellsparker.

Helios Nordic Energy utvecklar storskaliga solcellsparker

Vi utvecklar storskaliga solcellsparker inom Norden. Helios har samlat all den expertis som behövs för att säkerställa lönsamma och leveranssäkra solcellsprojekt. Vi tar hand om alla de moment som utgör utvecklingsfasen i ett projekt. Dessa innefattar: markselektering, tillståndsförfarandet i relation till myndigheter, nätanslutningsprocessen, förprojektering och upphandling. Därtill ombesörjer också Helios finansieringen genom att samarbeta med väletablerade och långsiktiga ägare och investerare. Något som också utmärker Helios är vårt samarbete med några av världens främsta totalentreprenörer av storskaliga solcellsparker.

Vi kommer gärna i kontakt med markägare som är intresserade av att upplåta mark för en solcellspark. De flesta typer av mark är av intresse för oss. Normalt är det en fördel om marken ligger nära en anslutningspunkt till elnätet, vilket är något vi kontrollerar så fort vi etablerat kontakt med markägaren.

Om vi bedömer förutsättningarna som goda för att förverkliga ett solcellsprojekt så inleder vi alltid processen genom att teckna ett arrendeavtal med markägaren. Därefter så ser vi till att alla tillstånd finns på plats för att solcellsparken ska bli redo att tas i drift. 

Markägaren skall ha en stabil och långsiktig intäkt genom att upplåta sin mark. Samtidigt som man är med och bidrar till att utöka produktionen av förnybar el vilket såklart är mycket positivt. Dessutom finns flera andra positiva aspekter med en solcellspark som tex att kombinera solcellsanläggningen med fårbete eller att befrämja den biologiska mångfalden både inom och utom parkområdet.

Redo att ta kontakt? 

info@heliosnordic.com

Skapad av: Modhs Webbyrå I Copyright Helios Nordic 2020