Solar energy
a down-to-earth solution

👋 Är du markägare och intresserad av att upplåta mark för solcellspark? Kontakta oss arrow

Down

Helios Nordic Energy utvecklar storskaliga solcellsparker

Helios Nordic Energy utvecklar storskaliga solcellsparker i Norden. Vi har samlat all den expertis som behövs för att säkerställa lönsamma och leveranssäkra solcellsprojekt. Vi tar hand om alla moment som utgör utvecklingsfasen i ett projekt.

Med engagemang, samverkan och kunskap vill vi bidra till att utöka den förnybara elproduktionen.

Läs mer om oss

Är du markägare?

Genom att upplåta din mark till oss får du som markägare en lång och stabil intäkt samtidigt som du är med och bidrar till att utöka produktionen av förnybar el.

För markägare

För investerare

Starkt team – trygga investeringar

Medlemmar i vårt team har varit med och förverkligat flera av de största och mest komplexa projekten inom förnybar energi i Norden. Totalt har vi varit med och byggt och finansierat vindkraftprojekt för motsvarande en miljard Euro.

För investerare