Nyheter

Glenn Pettersson bidrar med elnätsexpertis till Helios.

Vi välkomnar en sann el-veteran till företaget. Glenn Pettersson har nästan fyrtio års erfarenhet från att arbeta inom elnätsindustrin med ledande positioner inom stora nätoperatörer och vindkraftsföretag. Glenn har varit ansvarig för några av de mest utmanande elnätsanslutningarna för förnybar energi i det svenska elnätsystemet.

Glenn ansluter sig till företaget som rådgivare och partner.