Nyheter

Helios överlämnar sitt andra projekt till Solgrid efter att alla tillstånd och nätanslutningsavtal erhållits för byggnation

Läs hela pressmeddelandet på Nordnet