Nyheter

Vi hälsar Markus Gruvensjö välkommen till Helios!

Markus kommer senast från fiberbranschen där han har arbetat som regionchef och markavtalsledare. Han har flerårig erfarenhet av avtalsförhandling, byggande av markägarrelationer, fiberbyggnadsfrågor och projektering. Välkommen till oss!