Nyheter

Byggnation av Sveriges största solcellspark har påbörjats

Kungsåra solcellspark i Västerås kommun blir 22 megawatt och utgör ett av två projekt på totalt 69 megawatt som Helios Nordic Energy AB utvecklat åt tyska investeraren Commerz Real. Helios har utvecklat projektet i helt egen regi och projektleder nu bygget fram till driftsättning som är beräknad till Q2, 2023. Därefter kommer Helios att förvalta solcellsparken under hela dess drifttid.

Under sommaren har arbetet i parken kommit igång ordentligt. Markberedningen av den före detta salixodlingen och ett mindre skogsparti är i det närmaste klar. Dessutom har grusvägar och en vändplats anlagts för att underlätta uppförandet och framtida servicearbete.

”I början av september påbörjas pålningsarbetet och under september kommer de första solcellsmodulerna att komma på plats. Det ska bli riktigt kul att se projektet realiseras. Den huvudsakliga byggtiden är bara 4-5 månader. Det är transformatorstationerna och nätanslutningen som drar ut lite på tiden”, säger Erik Edström som är projektkoordinator för parken. AC-kablar som används för att transportera högspänning ligger redan i backen och väntar på att tas i bruk av den 21 MW stora parken.

 

Kungsåra solcellspark sydost
Drönarfoto över parkområdet i riktning sydost.
Kungsåra solcellspark vändplats
Drönarfoto över den anlagda vändplatsen med bädd för transformatorstation till höger. Väg E18 ses i bakgrunden.

 

Kungsåra solcellspark kommer att driftsättas i ett läge där södra Sverige är i stort behov av ny elproduktion. Parken kommer att producera el motsvarande behovet för mer än 9 000 elbilar.

Solcellsparker är ett av de snabbaste och mest kostnadseffektiva sätten att tillföra ny produktion av förnybar el samtidigt som att den lokala miljöpåverkan är mycket begränsad.

Helios planerar för att lansera projekt motsvarande flera hundratals MW de kommande åren.