Nyheter

Helios lanserar dotterbolag med inriktning på att utveckla markbaserade solcellsanläggningar på markarealer mellan 3-10 ha under varumärket Sunbeam by Helios. 

Markägare som är intresserade av att arrendera ut mark för mindre solcellsprojekt upp till 10 ha kan nu vända sig direkt till Sunbeam. Med detta erbjudande täcker vi in en ny målgrupp med markägare som söker en extra avkastning på sin mark. Fördelen är också att tillståndsprocessen, för de lite mindre projekten, ofta är enklare jämfört med större och att projekten därmed också snabbt kan realiseras.

Sunbeam utgår från Motala och jobbar över hela södra Sverige. I första hand söker vi mark som impediment, platt och stenfri skogsmark eller lite sämre jordbruksmark.

Intresserade markägare är välkomna att kontakta Peter Nygren, VD på Sunbeam by Helios AB, via kontaktuppgifter nedan.

(Peter Nygren)

Tel: +46 (0) 70 630 06 80