Nyheter

Helios växer! Vi hälsar våra nya kollegor My Skogberg, Juan Freytes, Albert Tunér och Moa Tingstedt varmt välkomna till oss

My kommer närmast från Vattenfall där hon arbetade som projektkoordinator i vindkraftsprojekt. Juan kommer senast från elkraftsbranschen där han arbetade med att ta fram upphandlingsdokument för luftledningsprojekt på region- och stamnätsnivå, främst mot Vattenfall och Svk. Albert är ekolog och har senast jobbat som konsult på Naturföretaget som projektledare för naturvärdesinventeringar, riktade artinventeringar, skötselplaner med mera. Moa arbetar på Helios parallellt med sista året på civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och Samhälle på Uppsala universitet