Nyheter

Helios stöttar nu operation Rädda bina

Vi har nu blivit stödföretag åt Naturskyddsföreningen och åt deras operation Rädda bina.

Klimatskydd och skydd av den biologiska mångfalden kan gå hand i hand – solenergi kan bidra till att främja både klimat och bevara biologisk mångfald. Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. En tredjedel av våra biarter är på väg att försvinna.

Läs gärna mer om operation Rädda bina under: www.raddabina.nu