Nyheter

Helios och OX2 samarbetar för att utveckla två storskaliga solcellsparker i södra Sverige

23.11.2021 11:01:01 CET | Magnora ASA | Icke-reglerande pressmeddelanden

Magnora ASA:s (Magnora) portföljbolag Helios Nordic Energy AB (Helios) har tecknat ett samarbetsavtal med OX2, en ledande utvecklare av sol- och vindkraftsparker i Europa, för att utveckla två storskaliga solcellsanläggningar i Skåne, Sverige.

Projekten, som Helios började utveckla 2020, finns i anbudsområde SE4, med en sammanlagd kapacitet på cirka 45 MW och drift beräknas starta 2024. Enligt avtalet ska Helios och OX2 gemensamt utveckla projekten tills nödvändiga tillstånd erhålls, då kommer OX2 ansvara för byggande och drift.

”Vi är verkligen entusiastiska över den här affären, att arbeta nära med det högst erfarna OX2-teamet, och viktigast av allt att lägga till mer förnybar el i nätet. Helios primära roll i detta samarbete är att få projekten till status redo att bygga. Vi tror att samarbete i delar av vår portfölj i kombination med utveckling av vissa projekt helt internt är en bra strategi framöver”, säger Andreas Tunbjer, vd för Helios.

Helios utvecklar storskaliga solcellsparker i Norden och sköter den kompletta utvecklingsfasen inklusive tillstånd, pre-engineering, upphandling och finansiering. I september 2021 ökade Magnora sitt initiala ägande på 25 procent i Helios till 40 procent, efter att Helios utökade sin projektportfölj till över 1 GW sex månader före plan.

”Helios har inte bara lyckats nå en imponerande portfölj före tidsplan, företaget visar nu sin förmåga att kapitalisera sin portfölj till att skapa värde, säger Torstein Sanness, styrelseordförande i Magnora.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Företaget har tagit en ledande position inom storskalig landbaserad vindkraft sedan 2004 och har utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen för uppdragsgivare som t.ex Allianz, Ardian och IKEA. Mellan 2014 och 2020 realiserade OX2 mer landvinds baserad kraft i Europa än någon annan utvecklare, och företaget utvecklar för närvarande ett antal solenergiprojekt i Sverige.

”Den gemensamma utvecklingen med OX2 visar att ledande branschaktörer känner attraktiviteten hos Helios portfölj. Vi är övertygade om att den gemensamma utvecklingen av de två projekten är en bra indikator för framtida utveckling av Helios”, säger Peter Nygren EVP Strategy and Corporate Finance i Magnora