Nyheter

Vi fortsätter att expandera vår projektportfölj, nu i Litauen och Lettland!

Vi fortsätter att utöka vi får projektportfölj och har nu tecknat markägaravtal i Litauen och Lettland för att starta förstudier för utveckling av storskaliga solcellsanläggningar. Den totala arealen är cirka 245 hektar. Förstudier startar omedelbart med lokala bedömningar för projekten.

Helios ser de baltiska länderna som attraktiva marknader då de är integrerade i samma elprismarknad som de nordiska länderna. De baltiska länderna förväntas öka sin efterfrågan på el under de kommande åren, och det förväntas att solcellsanläggningar kommer att vara en viktig källa för att fylla detta förväntade behov.

”Helios-teamet har gjort imponerande framsteg och bevisat att deras verksamhetsmodell fungerar både på deras hemmamarknad och utanför”, säger Torstein Sanness, styrelseordförande för Magnora.

Magnora tillkännagav sin första investering i Helios den 2 februari 2021, med en ägarandel på 25 procent som ökades till 40 procent i september 2021. Helios ligger före den ursprungliga affärsplanen, som även inkluderar den geografiska expansionen.