Nyheter

Helios lämnar över ett tillståndsklart projekt till Solgrid!

Helios lämnade den 18 januari över det första av två projekt som såldes till norska förnybara elproducenten Solgrid under andra kvartalet 2022. Det första projektet har en kapacitet om 13 MWp och är tillståndsklart med en nätanslutning genom Tekniska Verkan i Linköping. Solparken kommer att uppföras i Katrineholm kommun, nära Julita.

”Vi är glada att kunna leverera detta projekt till Solgrid efter nästan två års projektutveckling av vårt team. Vårt samarbete med Solgrids VD Kristin Melsnes och hennes professionella team har varit väldigt produktivt och vi ser fram emot att fortsatt stötta Solgrid i deras strävan att bli en ledande producent av förnybar energi i Norden. Vi är också väldigt nöjda med det samarbete vi unnat ha med markägaren som har varit väldigt proaktiv under utvecklingsarbetet”, säger Andreas Tunbjer, VD på Helios Nordic Energy AB