Nyheter

Helios lämnar över två projekt till Nordic Solar på 113 MWp

Två storskaliga solcellsprojekt i Sverige med en beräknad produktionskapacitet på 113 GWh, utvecklade av Helios Nordic Energy AB, blir tillståndsklara och redo att anslutas till elnätet- och överlämnas till det danska solenergiföretaget Nordic Solar A/S

Helios Nordic Energy AB, utvecklare av storskaliga solcellsparker, ingick i juni 2022 ett avtal med det danska solenergibolaget Nordic Solar att sälja fyra projekt ur Helios projektportfölj.

Två av de fyra projekten har nått RtB (Ready to Build), efter att ha erhållit alla erforderliga tillstånd och nätanslutningsavtal, och har nu överlämnats till Nordic Solar.

Det första projektet ligger nära intill Hultsfreds flygplats i södra Sverige och har en potentiell installerad kapacitet upp till 92 MWp, vilket gör det till en av de största tillkännagivna solcellsprojekten i Sverige som går in i byggnationsfas.

Det andra projektet ligger på godset Medinge norr om Örebro och kommer att ha en installerad effekt om upp till 21 MWp. Projektet har utvecklats snabbt då det har tagit mindre än ett år att få alla erforderliga tillstånd och nätanslutningsavtal med det lokala elbolaget Linde Energi.

”Vi är väldigt stolta över att få tillkännage denna milstolpe som vårt team har arbetat så dedikerat med de senaste två åren. Vi vill betona det väldigt goda samarbetet vi haft med alla intressenter, inklusive Länsstyrelserna i Kalmar och Örebro län, Kalmar och Lindesbergs kommuner, nätbolagen E.ON och Linde Energi, våra markägare och inte minst vår investerare och långsiktiga ägare av dessa projekt, Nordic Solar”, säger Andreas Tunbjer, VD på Helios Nordic Energy, och fortsätter:

”Överlämningen av projekten i Hultsfred och Medinge bekräftar Helios förmåga att leverera vad vi siktar på – att bli en av de ledande utvecklarna av projekt inom förnybar energi i Norden. Totalt har vi nu drivit i mål ungefär 150 MWp till RtB på relativt kort tid. Det håller oss starkt motiverade i våra ansträngningar att göra solenergi ett av de ledande elproduktionsslagen i Norden under kommande år”.

Projekten övergår nu i en detaljplaneringsfas och anbudsgivning för byggnation inleds. Helios kommer fortsatt att vara aktiva i projekten genom att tillhandahålla byggledning och därefter drift och underhållstjänster efter att solcellsparkerna tagits i drift, vilket uppskattas ske innan utgången av 2025. Projekten kommer att leverera ungefär 113 GWh el per år, till gagn för såväl klimatet som svenska elkunder. Solcellsparkerna byggs och finansieras helt på marknadsvillkor utan statliga subventioner.

Båda projekten kommer också att spela en viktig roll i förbättring av den lokala naturmiljön, där flera åtgärder planeras för att öka biologisk mångfald och för att stötta lokal flora och fauna.

Helios har framgångsrikt samarbetat med Nordic Solar gällande design och utveckling av de två solcellsparkerna. Det danska solenergibolaget, som utvecklar, bygger och driver solcellsparker i 12 europeiska länder, ser fram emot att bidra till mer solenergi till södra Sverige:

”Vi är väldigt glada att träda in på den svenska marknaden och förbereda byggnation av två av de fyra solcellsparker vi har planerat i södra Sverige. Efterfrågan på hållbar solenergi har aldrig varit högre än nu, och vi är väldigt glada att bidra till att öka produktionskapaciteten i detta område. Vårt samarbete med Helios har varit väldigt effektivt och vi är väldigt glada att kunna komma igång med förberedelser och byggnation av solcellsparkerna i Hultsfred och Medinge,” säger Nikolaj Holtet Hoff, Vd på Nordic Solar.

Helios Nordic Energy AB är en av de ledande solcellsutvecklarna i Sverige och Norden med en projektpipeline som överstiger 4,3 GW. Helios har under det senaste året genomfört fem transaktioner med välrenommerade investerare. Genom dessa kommer totalt femton storskaliga solcellsanläggningar att levereras inom de närmaste åren med en sammanlagd förväntad kapacitet på ca 620 MWp och ett uppskattat investeringsvärde på ca 4 miljarder kronor. Hittills har fyra projekt överlämnats till investerare efter att ha nått RtB, med en sammanlagd kapacitet på ca 150 MWp. Helios har redan påbörjat byggnationen av sin första solcellspark, belägen i Västerås kommun och finansierad av Commerz Real, som kommer att driftsättas under sommaren 2023.

Nordic Solar A/S är ett danskt solenergiföretag som utvecklar, bygger och driver solcellsparker i industriell skala över hela Europa. Sedan etableringen 2010 har behovet och marknaden för grön energi ökat kraftigt och Nordic Solar avser att spela en nyckelroll i den gröna omställningen. Bolaget ägs av ca 700 aktieägare och sysselsätter mer än 80 anställda. Idag driver Nordic Solar solcellsparker med en total kapacitet på 359 MWp över hela Europa och har en portfölj av planerade utvecklingsprojekt på mer än 1,8 GW.

www.nordicsolar.eu

Setterwalls advokatbyrå har varit legal rådgivare till säljaren.